ALL ABOUT OUR COURSES

Look on

 

www.courseczech.com

 

Celkový přehled, informace, ukázky, testy, ...

Home / About Us

About Us

Profil nakladatele Harry Putz

Hlavním zaměřením je vydávání učebnic češtiny jako cizího jazyka včetně audionahrávek a jejich distribuce.

Kurz 1 tvoří učebnice, pracovní kniha a sada 4CD audio. Obsahuje učivo úrovně A1 až A2 s přesahem).

Učebnice je v mnoha jazykových mutacích, které jsou si navzájem podobné, výuka tedy může probíhat souběžně s vícemi jazykovými verzemi. Pracovní knihy se liší pouze zadáním cvičení v příslušném jazyce, můžete tedy použít libovolnou verzi. Sada 4CD audio je univerzální pro všechny jazykové verze, obsahuje pouze český text.

Pro kurz 2 je k dispozici učebnice ve dvouch jazykových verzích (německo-anglická, ruská) a univerzální sada 3CD audio. Obsahuje látku úrovně B1 až B2.

Pro děti - cizince mladšího školního věku vyšla pracovní učebnice "Učím se česky 1" (bez znalosti zprostředkujícího jazyka).  Připravujeme 2. a 3. díl.