Domů / O nás

O nás

Profil nakladatele Harry Putz

Hlavním zaměřením je vydávání učebnic češtiny jako cizího jazyka včetně audionahrávek.

Kurz 1 tvoří učebnice, pracovní kniha a sada 4CD audio. Obsahuje učivo úrovně A1 až A2 s přesahem.

Učebnice je v mnoha jazykových mutacích, které jsou si navzájem podobné, výuka tedy může probíhat souběžně s vícemi jazykovými verzemi. Tištěné učebnice nyní nahrazuji pdf staženinou. Pracovní knihy se liší pouze zadáním cvičení v příslušném jazyce, můžete tedy použít libovolnou verzi.
Audionahrávka je univerzální pro všechny jazykové verze, obsahuje pouze český text. Je k dispozici v mp3 ke stažení a v sadě 4CD audio. (Neplatí pro ukrajinskou verzi, která je ještě v tzv. původní verzi a můžete si ji zdarma stáhnout na
http://www.courseczech.com/ua.)

Pro kurz 2 je k dispozici učebnice ve dvou jazykových verzích (anglicko-německá, ruská) a univerzální audionahrávka pro druhé díly. Audionahrávka je v mp3 formátě a sadě 3CD. Obsahuje látku úrovně B1 až B2.

Pro děti - cizince mladšího školního věku vyšla pracovní učebnice "Učím se česky 1 - ZOO" a "Učím se česky 2 - Aquapark" (bez zprostředkujícího jazyka).

Podrobnější informace, ukázky a materiály na www.courseczech.com